Mersin Tesis Yönetim Hizmetleri

PROJE VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI

 • Tesisin, yaşam döngüsü süresince etkin ve ekonomik işletilmesi amacıyla tüm proje disiplinleri tarafından geliştirilen dizayn kriterlerinin, sistem öneri raporlarının ve bu doğrultuda hazırlanan projelerin, tesis yönetimi bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi ve yatırımcının tercih ve karar oluşturmasının desteklenmesi
 • Mekanik, elektrik, otomasyon, enerji yönetimi, güvenlik, temizlik, peyzaj konularında projenin inşaat da dâhil olmak üzere ilerleyen aşamalarında yaşanabilecek olası geri dönüşlerin zaman ve yapım maliyetlerinin en aza indirilebilmesi için görüş ve deneyimlerin paylaşılması; güvenlik sistemleri, mekanik sistemler, elektrik sistemlerine ilişkin değerlendirme çalışmaları yapılması
 • İşletmeye yönelik hacimlerin planlama prensipleri, yaklaşık büyüklükleri, kullanım senaryoları vb. konuların müellif ile yapılacak ortak çalışma sonucu oluşturulması
 • Güvenlik, temizlik, teknik, peyzaj işletim senaryolarının hazırlanması
 • Yapım ve işletme maliyetleri ile işletme döneminde yaşanabilecek olumsuzlukların ve konfor kayıplarının dizayn, projelendirme, yapım aşamalarında belirlenmesi
 • Tesis, sistem, cihazların yenilik ve gelişmeleri karşılayacak şekilde değerlendirilmesi, müşteri odaklı işletme politikaları oluşturulması, işletmeye maliyet olarak yük getirecek ve müşteri tarafından yoğun kullanılmayacak olan hizmet ve alanların daha farklı işlevler için kullanılması konusunda öneriler geliştirilmesi

İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI

 • Yönetim ve işletim faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken personel, enerji ve su, bakım onarım, sigorta ve çeşitli giderlere ilişkin bir yıllık tahmini gider tutarlarının ve gelirlerin belirlenmesi
 • Gider merkezleri ve gider türlerinin tanımlanması
 • Bağımsız bölüm maliklerine, yönetim ve işletim giderlerinden yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri doğrultusunda isabet edecek gider paylarının belirlenmesi

YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI

 • Kat malikleri arasındaki ilişkileri düzenleyen, hak ve yükümlülükleri açıklayan, ana gayrimenkul / toplu yapının yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini düzenleyen, yönetim ve işletim giderlerinin paylaşım kriterlerinin belirlendiği ve bütün kat malikleri için bağlayıcılığı olan sözleşme hükmündeki yönetim planının hazırlanması

KİRALAMA HİZMETLERİ

 • Mevcut durum analizinin yapılması
 • Kira sözleşmesinin kriterlerinin belirlenmesi
 • Belirlenen kira bedeli, işletme gideri, reklam paylarının aday kiracılarla görüşülmesi ve raporlanması
 • Aday kiracı değerlendirmesi ve seçimi
 • Yer teslimlerinin takibi
 • Kiracı ilişkileri yönetimi
 • Pazarlama bütçesinin hazırlanması ve uygulanması


mersin temizlik şirketleri, mersin temizlik firmaları, mersin temizlik hizmetleri, mersin temizlik, mersin temizlik şirketi, temizlik şirketleri mersin